Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o postępowaniu

PZD.251.4.2018.AK Wykonanie chodnika (ciągu pieszo – rowerowego) w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D – ul. Kilińskiego w Oławie – długość 400,00 mb

Data ogłoszenia:
2018-04-19 13:28:08
Ogłoszenie:
Zobacz (97.49 kB)

Lista załączników

  1. SIWZ (502.58 kB)
  2. Kosztorys ofertowy (56.47 kB)
  3. Specyfikacje techniczne (7.94 MB)
  4. Projekt wykonawczy (5.7 MB)
  5. Projekt wykonawczy elektryczny (24 MB)

Lista odpowiedzi na zapytania

Do postępowania nie było zapytań.

Historia zmian postępowania

Data zmianyRedaktorTreść zmiany
2018-06-11 13:59:52Anna KurylakRozstrzygnięcie postępowania
2018-04-19 14:49:46Anna KurylakDodanie załącznika o nazwie Projekt wykonawczy elektryczny
2018-04-19 13:37:54Anna KurylakDodanie załącznika o nazwie Projekt wykonawczy
2018-04-19 13:30:59Anna KurylakDodanie załącznika o nazwie Specyfikacje techniczne
2018-04-19 13:29:07Anna KurylakDodanie załącznika o nazwie Kosztorys ofertowy
2018-04-19 13:28:43Anna KurylakDodanie załącznika o nazwie SIWZ
2018-04-19 13:28:08Anna KurylakDodanie ogłoszenia