Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej
 1. 2019-01-24 11:07:47 / Załącznik o nazwie Przebudow drogi powiatowej nr 1583D - ul. Dzierżonia w m. Oława dodany przez Anna Kurylak
 2. 2019-01-24 11:27:16 / Załącznik o nazwie Przebudow drogi powiatowej nr 1583D - ul. Dzierżonia w m. Oława usunięty przez Anna Kurylak
 3. 2019-01-24 11:28:01 / Załącznik o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1583D – ul. Dzierżonia w m. Oława dodany przez Anna Kurylak
 4. 2019-02-04 11:18:07 / Załącznik o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1933D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 ÷ 1+434 dodany przez Anna Kurylak
 5. 2019-02-08 11:13:32 / Załącznik o nazwie Wykonanie remontów dróg powiatowych na terenie powiatu oławskiego dodany przez Anna Kurylak
 6. 2019-02-14 10:56:32 / Załącznik o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1565D Jaczkowice – Siecieborowice – gr. Powiatu – Etap I dł. 3,730 km dodany przez Anna Kurylak
 7. 2019-03-11 10:48:22 / Załącznik o nazwie Zakup oraz nasadzenie 376 sztuk drzew i 325,50 m2 krzewów na terenie powiatu oławskiego dodany przez Anna Kurylak
 8. 2019-03-27 10:31:27 / Załącznik o nazwie Wykonanie chodnika (ciągu pieszo – rowerowego) w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D – ul. Kilińskiego w Oławie – długość 397,00 mb dodany przez Anna Kurylak
 9. 2019-04-08 13:14:16 / Załącznik o nazwie Dostawa znaków drogowych ... - do 350 szt. dodany przez Anna Kurylak
 10. 2019-05-06 11:52:40 / Załącznik o nazwie Przebudowa drogi nr 1595D w m. Domaniów dodany przez Anna Kurylak
 11. 2019-06-05 11:25:24 / Załącznik o nazwie Zakup, dostawa i serwis fabryznie nowego ciągnika rolniczego dodany przez Anna Kurylak
 12. 2019-07-18 10:32:02 / Załącznik o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1560D Etap I - Odcinek o długości 3388 m dodany przez Anna Kurylak
 13. 2019-07-26 11:16:19 / Załącznik o nazwie Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w m. Minkowice Oławskie – ul. Kolejowa wraz z dojazdami dodany przez Anna Kurylak
 14. 2019-09-12 10:28:35 / Załącznik o nazwie Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1572D w m. Ścinawa dodany przez Anna Kurylak
 15. 2019-10-15 10:33:42 / Załącznik o nazwie Sukcesywne dostawy soli drogowej dodany przez Anna Kurylak
Strona wygenerowana automatycznie [2020-10-01 09:08:08]