Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Drogi powiatowe na terenie powiatu oławskiego utrzymywane są w standardach: IV, V, oraz VI.

Ogólne standardy zimowego utrzymania dróg

Standard II - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na całej szerokości

Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu (czas):

 • luźny (4h)
 • błoto pośniegowe (6h)
 • zajeżdżony - cienka warstwa nie utrudniająca ruchu (występuje)

Dopuszczalne odstępstwo od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska (czas):

 • gołoledź (3h)
 • szron (3h)
 • szadź (3h)
 • pośniegowa lodowica (4h)

Standard III - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na: skrzyżowaniach, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach, innych miejscach

Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu (czas):

 • luźny (6h)
 • zajeżdżony (6h)
 • zaspy, języki śniegowe lokalnie (występują)
 • utrudnienia dla samochodów osobowych (6h)

Dopuszczalne odstępstwo od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska w wyznaczonym miejscu (czas):

 • gołoledź (5h)
 • szron (5h)
 • szadź (5h)
 • pośniegowa lodowica (6h)

Standard IV - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu (czas):

 • luźny (8h)
 • zajeżdżony (występuje)
 • języki śniegowe (występują)
 • zaspy (8h)
 • dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8h

Dopuszczalne odstępstwo od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska w wyznaczonym miejscu (czas):

 • gołoledź pośniegowa (8h)

Standard V - jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinku decydującym o możliwości ruchu

Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu (czas):

 • luźny (8h)
 • zajeżdżony (występuje)
 • nabój śnieżny (występuje)
 • zaspy (48h)
 • dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12h

Dopuszczalne odstępstwo od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska w wyznaczonym miejscu (czas):

 • gołoledź pośniegowa (8h)

Standard VI - jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb, jezdni posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi

Dopuszczalne odstępstwo od standardu po ustaniu opadów śniegu (czas):

 • luźny (występuje)
 • zajeżdżony (występuje)
 • nabój śnieżny (występuje)
 • zaspy (24h)
 • dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24h

Dopuszczalne odstępstwo od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska w wyznaczonym miejscu (czas):

 • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu
Utworzone: 2011-06-28 13:39:06 przez: Michał Jewczuk

Ostatnia zmiana: 2018-01-02 11:26:06 przez: Michał Jewczuk

Zobacz historię zmian treści