Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa/przebudowa zjazdu z drogi powiatowej

Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w zakresie uzgodnień z Powiatowym Zarządem Drogowym przebiega w dwóch etapach:

  1. uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy zjazdu
  2. uzgodnienie projektu budowy/przebudowy zjazdu

Uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy zjazdu

Uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy zjazdu z drogi powiatowej polega na wydaniu decyzji administracyjnej określającej warunki budowy zjazdu.

W celu dokonania tego uzgodnienia należy przedłożyć wypełniony wniosek (poniżej) wraz z niezbędnymi załącznikami:

  1. mapką z proponowaną lokalizacją zjazdu (najlepiej w skali 1:500)
  2. kopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

Ważne:

Z opłaty skarbowej w wysokości 82 zł zwolnione są tylko zjazdy budowane dla celów mieszkaniowych. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dołączyć również dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

Zobacz jak prawidłowo uiścić opłatę skarbową.

Uzgodnienie projektu budowy/przebudowy zjadu

Mając projekt budowy/przebudowy zjazdu przygotowany według wytycznych zawartych w decyzji uzgadniającej lokalizację, należy go uzgodnić w Powiatowym Zarzadzie Drogowym.

Nie ma tutaj określonego wniosku: do pisma przewodniego należy załączyć dwa egzemplarze projektu.

Uzgodnienie ma formę pisma, którego załącznik stanowi jeden egzemplarz projektu, drugi egzemplarz pozostaje w archiwum PZD.

Ważne:

W tym przypadku nie występuje opłata skarbowa w wysokości 82zł.

W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dołączyć również dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

Zobacz jak prawidłowo uiścić opłatę skarbową.

Pracownik odpowiedzialny:

Michał Jewczuk
tel: 71 30 330 19
e-mail: michal.jewczuk@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2011-06-28 13:40:57 przez: Michał Jewczuk

Ostatnia zmiana: 2011-06-28 14:02:24 przez: Michał Jewczuk

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników