Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa/przebudowa zjazdu z drogi powiatowej

Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w zakresie uzgodnień z Powiatowym Zarządem Drogowym przebiega następująco:

 1. uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy zjazdu
 2. uzgodnienie projektu budowy/przebudowy zjazdu
 3. uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastępczego
 4. uzgodnienie projektu organizacji ruchu docelowego
 5. złożenie w przypadku zjazdów przez rów, zgłoszenie / pozwolenie wodnoprawne
 6. zgłoszenie zajęcia pasa drogowego na czas budowy / przebudowy
 7. złożenie mapy powykonawczej inwestycji zgłoszonej do WGiK-PODGiK
 8. protokólarny odbiór inwestycji

Uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy zjazdu

Uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy zjazdu z drogi powiatowej polega na wydaniu decyzji administracyjnej określającej warunki budowy zjazdu.

W celu dokonania tego uzgodnienia należy przedłożyć wypełniony wniosek (poniżej) wraz z niezbędnymi załącznikami.

Ważne:

Z opłaty skarbowej w wysokości 82 zł zwolnione są tylko zjazdy budowane dla celów mieszkaniowych. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dołączyć również dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

Zobacz jak prawidłowo uiścić opłatę skarbową.

Uzgodnienie projektu budowy/przebudowy zjadu

Mając projekt budowy/przebudowy zjazdu przygotowany według wytycznych zawartych w decyzji uzgadniającej lokalizację, należy go uzgodnić w Powiatowym Zarzadzie Drogowym.

Projekt powinien zawierać:

 1. rysunek usytuowania zjazdu na działce, sporządzić go na kopii mapy zasadniczej, musi zawierać wszystkie wymiary
 2. przekrój poprzeczny / podłużny zjazdu
 3. opis techniczny planowanej inwestycji
 4. opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych
 5. obszar zajmowanego pasa drogowego w trakcie realizacji z zaznaczeniem na mapie

Uzgodnienie ma formę pisma, którego załącznik stanowi jeden egzemplarz projektu, drugi egzemplarz pozostaje w archiwum PZD.

Ważne:

W tym przypadku nie występuje opłata skarbowa w wysokości 82zł.

W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dołączyć również dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

Zobacz jak prawidłowo uiścić opłatę skarbową.

Pracownik odpowiedzialny:

Paweł Semenowicz
tel: 71 30 330 19
e-mail: pawel.semenowicz@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2011-06-28 13:40:57 przez: Michał Jewczuk

Ostatnia zmiana: 2020-04-27 13:34:57 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników