Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzewa znajdującego się w pasie drogowym

Usunięcie drzewa:

W przypadku konieczności usunięcia drzewa znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej zainteresowany składa wniosek do Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzania drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wójta lub burmistrza w formie decyzji administracyjnej, wydanego na wniosek władającego nieruchomością.

Przycięcie gałęzi:

Możliwe jest jedynie usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych albo zagrażających obiektom budowlanym lub urządzeniom technicznym. W takich przypadkach nie jest wymagana decyzja wójta lub burmistrza. Wystarczy zezwolenie zarządcy drogi.

Załączniki:

Utworzone: 2011-06-28 13:44:45 przez: Michał Jewczuk

Treść artykułu nie była zmieniana od momentu dodania.

Zobacz historię zmian załączników