Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za straty powstałe na drogach powiatowych

Informacje ogólne:

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami powiatowymi Powiatu Oławskiego jest Zarząd Powiatu który swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie.

W myśl art. 6 Kodeksu Cywilnego ciężar dowodu co do wykazania przesłanek odpowiedzialności cywilnej spoczywa na poszkodowanym.

Wypłata odszkodowania może nastąpić tylko wtedy, gdy winę za szkodę ponosi zarządca drogi.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie:

 1. O zaistniałym zdarzeniu informujemy policję.
 2. Wykonujemy zdjęcia ubytku nawierzchni oraz uszkodzeń pojazdu.
  W kadrze najlepiej umieścić przedmiot, który zobrazuje skalę, jak na przykład pudełko zapałek, itp.
 3. Jeżeli to możliwe ustalamy świadka zdarzenia.
 4. Wypełniony wniosek o odszkodowanie składamy sobiście w siedzibie PZD w Oławie; pl. Zamkowy 18; 55 - 200 Oława bądź na adres e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię rachunku za naprawę szkody
  • oświadczenie świadka, jeżeli mamy
  • kserokopię prawa jazdy
  • kserokopię polisy OC
  • dokumentację fotograficzną

Ważne:

Wniosek o odszkodowanie zostaje wysłany przez Powiatowy Zarzad Drogowy do ubezpieczyciela, który po rozpatrzeniu sprawy, podejmuje decyzję odnośnie wypłaty odszkodowania.

W przypadku odmowy odszkodowania informujemy, że na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Pracownik odpowiedzialny:

Anna Kurylak
tel: 71 30 330 19
e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2011-07-25 14:12:06 przez: Michał Jewczuk

Ostatnia zmiana: 2020-06-01 11:09:58 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników