Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzgodnienie projektów odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym drogi powiatowej:

Projekt odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić przed projektem organizacji ruchu zastępczego.

 

Projekt odtworzenia nawierzchni należy przedłożyć do uzgodnienia przed zamiarem wykonywania prac mogących uszkodzić nawierzchnię jezdni, chodników, ciągów pieszych / rowerowych, parkingów, zatok autobusowych, nawierzchi twardych.

Projekt odtworzenia nawierzchni nie jest wymagany przy wykonywaniu zjazdów z dróg oraz prac w terenach zielonych.

 

Projekt powinien zawierać:

- opis techniczny

- plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

- decyzję uzgadniającą inwestycję

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z zaznaczeniem powierzchni do odtworzenia

- przekroje konstrukcyjne dla każdego rodzaju nawierzchni / elemntu pasa drogowego z uwzględnieniem kategorii ruchu dla jezdni

 

Pracownik odpowiedzialny:

Krystian Rzemykowski
tel: 71 30 330 19
e-mail: krystian.rzemykowski@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2020-04-27 14:06:02 przez: Krystian Rzemykowski

Ostatnia zmiana: 2021-07-29 13:36:05 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników